0909.199.102

Skype / Viber / Zalo

Support:: 0909199102

Phá pass PLC tại TP. Hồ Chí Minh

Phá pass PLC tại TP. Hồ Chí Minh

Chuyên cung cấp dịch vụ mở khóa plc, phá pass plc tại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh,… với chi phí thấp, thời gian nhanh chóng. Phá pass PLC Omron, Delta, Mitsubishi, Inovance, Xinje, Panasonic, Siemens, Emerson, LS, Keyence,…

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, cùng trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật cao, công ty Thịnh Tâm Phát tự hào mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ bẻ khóa plc, phá pass plc nhanh chóng với chi phí cạnh tranh, chúng tôi chuyên phá pass plc tại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh,… và các tỉnh thành khác. Nhận phá pass plc các hãng, các model với nhiều tình trạng password khác nhau.

 

Phá pass PLC tại TP. Hồ Chí Minh với các tình trạng mạt khẩu plc từ đơn giản đến phức tạp như:

- PLC bị cấm upload, cấm tải lên, disable uploaded

- Bị cấm downtoad, cấm tải

- PLC có mật khẩu nhiều lớp

- Level 1, level 2, level 3, level 4

- Các version plc

- Limit password

- Mật khẩu nhiều ký tự, ký tự đặc biệt, chữ cái in hoa, in thường, chữ số

 

Phá pass PLC tại TP. Hồ Chí Minh với các loại PLC như:

  • Bẻ khóa PLC Mitsubishi

- Các dòng FX1S , FX1N , FX2N , FX3U , FX3G, FX3GA, Q series, A series, L series

- Cụ thể phá pass PLC Mitsubishi FX5U: FX5U-32MT / ES, FX5U-32MR / ES,  FX5U-80MT / ES, FX5U-64MT / ES, FX5U-64MR / ES, FX5U-80MR / ES ,…

- L series: L02CPU-CM, L06CPU, L26CPU,... phá pass plc và lấy chương trình plc các CPU dòng L đều được

- Phá pass PLC Mitsubishi Q series tại TP. Hồ Chí Minh các CPU như: Q00 / Q00J / Q01 / Q02 / Q02H / Q06H / Q12 / Q12H / Q25H và các QCPU khác

- Bẻ khóa PLC Mitsubishi dòng A các CPU: A172SH, A171SH, A1723SH, / QnACPU, …

- Phá pass PLC Mitsubishi FX3SA các model: FX3SA-10MR-CM , FX3SA-14MR-CM , FX3SA-10MT-CM , FX3SA-14MT-CM , FX3SA-20MR-CM , FX3SA-30MR-CM , FX3SA-20MT-CM , FX3SA-30MT-CM ,…

- Phá pass PLC Mitsubishi FX3U / FX3UC tại TP. Hồ Chí Minh các mã: FX3U-16MT , FX3U-16MR , FX3U-32MT , FX3U-32MR , FX3U-64MT , FX3U-64MR , FX3U-80MT , FX3U-80MT , FX3U-80MR; FX3U-128MT , FX3UC-128MR , FX3UC-32MT-LT, crack thẻ nhớ FX3U: FX3U-FLROM-16 , FX3U-FLROM-64 , FX3U-FLROM-64L,…

- Bẻ khóa PLC Mitsubishi FX3G : FX3G-14MT , FX3G-14MR , FX3G-24MT , FX3G-24MR , FX3G-40MT , FX3G-40MR ,  FX3G-60MT , FX3G-60MR,…; crack thẻ nhớ FX3G : FX3G-EEPROM-32L

- Phá pass PLC Mitsubishi FX3GA các model :  FX3GA-14MR-CM , FX3GA-40MR-CM, FX3GA-40MT-CM, FX3GA-14MT-CM, FX3GA-24MR-CM, FX3GA-24MT-CM, FX3GA-60MR-CM, FX3GA-60MT-CM,…

  • Phá pass PLC Vigor tại TP. Hồ Chí Minh

- Crack pass PLC Vigor VH series với các model như VH-10-MR , VH-14MR , VH-20M , VH-20AR , VH-24MR , VH-28MR , VH-32MR , VH-40MR , VH-60MR , VH-16MT-DI , VH-32MT-DI; , VH-14MT , VH-20MT , VH-20AT , VH-28MT , VH-32MT , VH-40MT , VH-60MT ,…

- Phá pass PLC Vigor tại TP. Hồ Chí Minh series VB0, VB1, VB2 với các mã: VB0-14MR , VB0-20MR , VB0-28MR VB0-32MR , VB0-14MT , VB0-20MT , VB0-28MT , VB0-32MT , VB0-32MT-DI , VB1 -14MT , VB1-24M , VB1-28ML-D , VB1-32MT , VB0-32MT-DI , VB1-14MR , VB1-24R , VB1-32MR, VB2-16MT , VB2-32MT , VB2 -32MT-DI , VB2-16MR , VB2-32MR,...

  • Phá pass PLC Inovance H1U H2U tại TP. Hồ Chí Minh

- Crack password PLC Inovance H1U series với các model như H1U-0806MR-XP , H1U-0806MT-XP , H1U-2820MR-XP , H1U-2820MT-XP , H1U-0806MR-XP , H1U-0806MT-XP , H1U-2416MR-XP , H1U-2416MT-XP , H1U-3624MR-XP , H1U-3624MRD-XP , H1U-1614MT XP-XP , H1U-1614MTD-XP , H1U-3624MT-XP , H1U-3624MTD-XP , H1U-1614MR-XP , H1U-1614MRD-XP , H1U-1208MR-XP , H1U-1208MT-XP , H1U-1410MR-XP , H1U-1410MT-XP,…

- Phá pass PLC Inovance H2U tại TP. Hồ Chí Minh với các mã H2U-1616MR , H2U-1616MT , H2U-3232MR , H2U-3232MT , H2U-2416MR , H2U-2416MT , H2U-3232MTQ , H2U-4040MR , H2U-3624MR , H2U-3624MT , H2U-6464MR, H2U-6464MT,…

  • Phá pass PLC Xinje tại TP. Hồ Chí Minh

- Bẻ khóa PLC Xinje XC3 các mã: XC3-60R-E , XC3-60R -C , XC3-60T-E , XC3-60T-C , XC3-60RT-E , XC3-60RT-C , XC3-48R-E , XC3-48R-C , XC3-48T-E , XC3-48T-C , XC3-48RT-E , XC3-48RT -C, XC3-32R-E , XC3-32R-C , XC3-32T-E , XC3-32T-C , XC3-32RT-E , XC3-32RT-C , XC3-24R-E , XC3-24R-C , XC3-24T-E , XC3-24T -C , XC3-24RT-E , XC3-24RT-C, XC3-14R-E XC3-14R-C , XC3-14T-E , XC3-14T-C , XC3-14RT-E , XC3-14RT-C, …

- Phá pass PLC Xinje XC5 các model: XC5-60R-E , XC5-60R -C , XC5-60T-E , XC5-60T-C , XC5-60RT-E , XC5-60RT-C, XC5-48R-E , XC5-48R-C , XC5-48T-E , XC5-48T-C , XC5-48RT-E , XC5-48RT-C , XC5-32T-E , XC5-32T-C , XC5-24T-E , XC5-24T-C,…

  • Phá pass PLC Panasonic tại TP. Hồ Chí Minh

- Bẻ khóa PLC Panasonic FP-X, FP-X0 , FP7 , FP-XH, xử lý các tình trạng mật khẩu 4 chữ số, mật khẩu 8 chữ số, mã hóa mật khẩu 32 chữ số, cấm tải,

- Crack pass Panasonic FP7 các model như sau: FP7 CPS41E, FP7 CPS31E , FP7 CPS31, FP7 CPS4E , FP7 CPS3E, FP7 CPS3, FP7 CPS21

- Phá pass PLC Panasonic FP-X tại TP. Hồ Chí Minh với các model như: FP-X C60T , FP-X C60R, FP-X C40T, FP-X C40R, FP-X C30T, FP-X C30R, FP-X L30, FP-X C14T, FP-X C14R, FP-X L14R

- Phá pass PLC Panasonic FP-XH các model: FP-XH C14R, FP-XH C14RD, FP-XH C14T, FP-XH C14TD, FP-XH C30R, FP-XH C30RD, FP-XH C30T, FP-XH C30TD, FP-XH C40R, FP-XH C40RD, FP-XH C40T, FP-XH C40TD, FP-XH C60R, FP-XH C60RD, FP-XH C60T , FP-XH C60TD, FP-XH M4T416T, FP-XH M4L16T

- Phá pass PLC Panasonic FP-X0 và FP0R : FP-X0 L14R, FP-X0 L30R, FP-X0 L40R, FP-X0 L40MR, FP-X0 L60R , FP-X0 L60MR, FP0R-C10, FP0R-C14 , FP0R-C16 , FP0R-C32 , FP0R-T32 , FP0R-F32.

- Bẻ khóa PLC Panasonic FPG với các modekl : FPG-C32T2H, FPG-C32TH , FPG-C32T

  • Phá pass PLC Omron tại TP. Hồ Chí Minh

- C200H , C200HS , C200HE, C200HG, C200HX, SRM1, CPM1, CPM2*-S*, CQM1, CPM1A, CPM2A, CJ1M, CJ1H, CJ1G, CS1G, CJ2M, CJ2H, CP1E, CP1L, CP1H, CPM2AE , CQM1H, CQM1H-CPU11, CQM1H-CPU21, CQM1H-CPU51, CQM1H-CPU61

- Phá pass PLC Omron tại TP. Hồ Chí Minh các tình trạng bị mã hóa, bị cấm ghi đè, cấm upload, pass chương trình, pass bảo mật,… và các trường hợp mật khẩu khác.

  • Phá pass PLC Keyence tại TP. Hồ Chí Minh

- Crack password plc Keyence, xử lý các tình trạng mật khẩu cấm tải, mật khẩu upload, cấm upload, cấm download, mật khẩu bảo mật, mật khẩu chương trình, mật khẩu chương trình con,...

- Keyence KV-N 3000, KV-1000 KV-N24AR

- Phá pass PLC Keyence các model KV-N14AR , KV-N14AT , KV-N40AR , KV-N40AT , KV-N24AR , KV-N24AT , KV-N60AR , KV-N60AT, KV-N14DR , KV-N14DT , KV-N40DR , KV-N40DT , KV-N24DR , KV-N24DT , KV-700,  KV-1000,  KV-3000,  KV-5000,  KV-5500,  KV-7500,…

  • Phá pass PLC Delta tại TP. Hồ Chí Minh

 - AS200 AS300 series: AS332T , AS332P, AS324MT, AS320T, AS320P, AS300N, AS228T, AS228P, AS228R, AS218TX, AS218PX,...

- Phá pass PLC Delta DVP-PM: DVP-20PM00M, DVP-20PM00D, DVP-10PM00M

- Delta SS2: DVP14SS211R , DVP14SS211T

- Delta SV SV2: DVP28SV11T, DVP28SV11R , DVP28SV11T2 , DVP28SV11R2

- Phá pass PLC Delta SA2 SX2: DVP12SA211T , DVP12SA211R , DVP20SX211R

- Delta ES2: DVP16ES200R, DVP16ES200T, DVP16ES200R, DVP16ES200T, DVP32ES200R, DVP32ES200T, DVP32ES200R, DVP40ES200, DVP40ES200R, DVP60ES200R, DVP60ES200T

- Phá pass PLC Delta DVP32: DVP32ES200RC, DVP32ES200TC

- Delta EX: DVP30EX200R, DVP30EX200T, DVP20EX200R, DVP20EX200T

- Phá pass PLC Delta EH: DVP16EH00R, DVP16EH00T, DVP80EH00R, DVP80EH00T, DVP40EH00R, DVP20EH00R, DVP20EH00T, DVP64EH00R, DVP64EH00T, DVP40EH00T, DVP32EH00R, DVP32EH00T, DVP48EH00R, DVP48EH00T

- Phá pass PLC Delta EH2: DVP16EH00R2, DVP16EH00T2, DVP80EH00R2, DVP80EH00T2, DVP48EH00R2, DVP20EH00R2, DVP20EH00T2, DVP64EH00R2, DVP64EH00T2, DVP48EH00T2, DVP32EH00R2, DVP32EH00T2, DVP40EH00R2, DVP40EH00T2

- Phá pass PLC Delta EH3:DVP16EH00R3, DVP16EH00T3, DVP48EH00R3, DVP48EH00T3, DVP40EH00T3, DVP20EH00R3, DVP20EH00T3, DVP80EH00R3, DVP80EH00T3, DVP40EH00R3, DVP32EH00R3, DVP32EH00T3, DVP64EH00R3, DVP64EH00T3

Cùng rất nhiều model khác chúng tôi đều có thể giải quyết được

 

Mọi nhu cầu tư vấn và phá pass plc tại TP. Hồ Chí Minh xin liên hệ

Công Ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

Dịch vụ cùng nhóm

Đối tác khách hàng